Framåtriktat kassaflöde

Cash Flow Dialogue - En Excelmodell som hjälper dig med kassaflödesanalys och simulerar framåtriktat kassaflöde

CashFlowDialog är ett analysverktyg där användaren med hjälp av ett simulerat framåtriktat kassaflöde kan prognostisera framtida balans- och resultaträkningar samt göra kassaflödesanalyser. Med CashFlowDialog är det enkelt att utföra framåtriktade affärs- och riskanalyser av företag och på så sätt kunna fatta rätt ekonomiska beslut.

 

Att Tänka Framåt - en handbok i kassaflöde och ekonomisk analys

Den stora utmaningen vid företagsanalyser är att bedöma företags framtida ekonomiska utveckling. Det övergripande syftet med boken är därför att lyfta fram en teknik som handlar om att "tänka företagets framtid" genom en framåtriktad kassaflödesanalys.

Du lär dig att göra effektiva analyser samt "stresstesta" företags ekonomier för att på så sätt identifiera framtida risker och affärsmöjligheter. Boken är kopplad till CashFlowDialog och innehåller information om hur verktyget används samt nyttiga övningar med facit.

Tillbaka till beställningssidan

BONANZA ERBJUDER

 

En komplett plattform eller fristående delar

 

Kontakta oss