Complete program or stand-alone sessions?

Bonanza logo

Visual Mindset

Virtuell leverans som skapar grundläggande förståelse för ekonomi och lägger grunden för nästa steg.

Facilitated Learning

Skräddarsydda, anpassade och interaktiva workshops som avmystifierar ekonomi och utvecklar förståelsen för affären.

Performance Support

Smartphone-appen som genom push-notiser påminner och säkerställer att kunskaperna inte faller i glömska.

Learning Round-up

Uppfräschning och komplettering av eventuella kunskapsluckor online.

Tools

Digitala verktyg och resurser som gör analys och kommunikation av ekonomisk information enkel och relevant.

VISUAL MINDSET

Förberedande onlinekurs som ger grunderna inom ekonomi.

Oavsett hur bra lärarledd undervisning fungerar, krävs det både förberedelse och fördjupning för att de nya kunskaperna ska få fäste. Dessutom kan man behöva begränsa den lärarledda undervisningen av rena kostnadsskäl. Ofta väljer vi därför att inleda våra utbildningar med en onlinekurs för att deltagarna snabbt, men ändå i sin egen takt, ska kunna bekanta sig med ämnet.

FACILITATED LEARNING

Skräddarsydda utbildningar som avdramatiserar ekonomi och utvecklar deltagarnas finansiella kunskaper.

Även om digitaliseringen har skapat helt nya möjligheter, så är den lärarledda undervisningen fortfarande en viktig grundpelare inom nästan all utbildning. Vår undervisning utgår från The Visual Language Of Finance® – en unik pedagogik som visualiserar hela det ekonomiska språket i lättfattliga grafer och sedan låter deltagarna testa sina kunskaper i affärsspel. Denna metod har genom åren visat sig oöverträffad, helt oberoende av deltagarnas förkunskaper – det är detta vi kallar för Bonanzametoden eller The Bonanza Way.

LEARNING ROUND-UP

Påminnelser online sluter cirkeln och garanterar långsiktiga kunskaper.

Möjligheterna med onlineutbildning är närmast oändliga. Inte minst när det handlar om att repetera och fräscha upp sina kundskaper. Men vi använder även onlineutbildning som ett smidigt och snabbt sätt att komplettera kunskaperna när grunden redan är lagd. Designen av ett utbildningsprogram bygger ofta på en kombination av den ursprungliga målbilden och behov som dyker upp längs vägen.

PERFORMANCE SUPPORT

Appen som förtydligar nyckelområden och ser till att hålla ekonomin i fokus över tid.

Appen Bonanza-IQ (BiQ) är ett oslagbart verktyg när det handlar om att hålla kunskaperna fräscha. Under 6-8 veckor efter avslutad utbildning, får deltagarna via appen pushnotiser ca 2 gånger i veckan med skarpa frågeställningar. BiQ ser till att hålla ekonomin i fokus över tid. Jämfört med uppföljning via e-post, har BiQ visat sig ge en nästan fördubblad svarsfrekvens. BiQ synliggör också snabbt eventuella kunskapsluckor via bl a veckovisa datarapporter.

TOOLS

Våra digitala verktyg underlättar både analys, simulering och kommunikation av finansiell information.

Alla våra verktyg är utvecklade för att göra företagets ekonomi så visuellt tydligt som möjligt. För t ex säljteamet, inköparna eller kreditavdelningen hjälper Bisgraf (webbtjänst) till att omvandla finansiell information till tydliga grafer, direkt från Bisnodes eller Morningstars bokslutsdatabaser. För den interna kommunikationen är BonanzaGraf verktyget som tydliggör månadsrapporter och analyser.

Oavsett verktyg ger The Visual Language of Finance™ din organisation en ny syn på ekonomi.

BONANZA ERBJUDER

 

En komplett plattform eller fristående delar

 

Kontakta oss