Så fungerar Bisgraf

Bokslutsinformation är relevant för många, men så länge man inte kan förstå eller ta sig tid för att förstå den - gör den ingen större nytta! 
Ekonomi ska vara begripligt för alla!

När man tittar på ekonomi får man ofta se tunga Exceldokument över resultat och balansräkningar med siffror längs långa rader. Bisgraf är ett verktyg som på ett enkelt och snabbt sätt kan visualisera hundratusentals bokslut till visuella grafer. 

Använd Bisgraf vid din nästa presentation, som diskussionsunderlag på kommande möten eller för att hitta nya affärsmöjligheter.

Beställ Bisgraf