Det interna perspektivet

”Engagemang” och ”Ekonomi” är två ord man sällan hör i samma mening. Förmodligen har du själv någon gång varit med på en ekonomisk dragning som fullständigt missade målet. Vårt löfte till dig och din organisation är ”En ny syn på ekonomi”. Men vad innebär det egentligen?

Alla verksamheter består av människor, och det är de anställdas handlingar som avgör hur verksamheten går. Rätt människor som gör rätt saker, levererar rätt siffror. Men för att kunna göra rätt saker måste de förstå hur de kan påverka verksamhetens resultat. Det är ofta här problemen börjar.

De ekonomiska rapporterna är ofta utformade av och för ekonomer. För icke-ekonomer (vilket ofta innefattar en verksamhets operativa chefer) är dessa rapporter snudd på obegripliga – och som en följd av det missar de målet. Problem uppstår när rapporterna inte längre ses som centrala verktyg utan som en administrativ börda som stökar till det dagliga arbetet.

Desto bättre är detta ganska enkelt att ändra på. The Visual Language Of Finance® utmanar det traditionella sättet att kommunicera ekonomi. Det är ett förhållningssätt och ett grafiskt gränssnitt som gör det möjligt för alla människor i en verksamhet att förstå hur allting hänger ihop. Genom att tillämpa denna metod frigörs resurser och kapacitet, oavsett om det handlar om kommersiell verksamhet eller statlig förvaltning. För att göra det möjligt måste du vara beredd att utmana traditionella metoder och lösningar, våga förenkla och – inte minst – tänka annorlunda.

 

LÄS OM
Det externa perspektivet