Här publicerar vi nyheter, kunskap och insikter om The Visual Language of Finance.

Söker du något speciellt? Hör av dig till oss!

Ekonomi från svårt till enkelt på 2 minuter!

Människors kunskap om ekonomi är generellt sett låg. Ekonomisk information tillför därför inte tillräckligt med värde för människor utanför ekonomisfären. 

Ta 2 minuter och se hur ekonomi kan förvandlas från något komplext och svårt, till enkelt och kul. 

Läs mer!

 

Varför vill hjärnan läsa av bilder och inte siffror?

Ekonomi ska vara begripligt för alla, därför är visualisering en viktig del i vår pedagogik. Hjärnan är skapad för bilder, inte tunga exceldokument med siffror. 

Här delar vi med oss av hur visuella grafer fungerar och varför det är ett effektivt sätt att förstå ekonomi!

Läs mer

 

 

Stegen för att skapa ökad kundnytta

Att förbli företagens förstahandsval som affärspartner innebär tuff konkurrens. Företagsrådgivare som inte gör skillnad i kundmötet är en handling som kan leda till missade affärsmöjligheter. Baserat på forskning om kognitivt lärande delar vi här med oss av 4 steg till ett värdeskapande mötet, som leder till lojala kunder.