Alla företag består av människor, och det är summan av vad alla dessa individer gör som i slutändan avgör gruppens framgång. Rätt människor, som fokuserar på rätt saker, levererar rätt siffror. Men för att kunna göra rätt saker måste alla medarbetare förstå hur deras handlingar – eller brist på handlingar – påverkar organisationens finansiella resultat. Ofta är det här problemen börjar.

Företag producerar stora mängder ekonomiska rapporter som är tänkta att fungera som stöd och styrdokument i verksamheten. Människors kunskap om ekonomi är generellt sett låg. Ekonomisk information tillför därför inte tillräckligt med värde för människor utanför ekonomisfären. Det innebär att många affärskritiska beslut tyvärr fattas på ofullständiga grunder, vilket kan leda till att värdefulla möjligheter går förlorade, eller i värsta fall, att företagets affär skadas. 

Det traditionella perspektivet utgår från detaljerna i ekonomi. Genom att göra tvärtom – att börja med en övergripande helhetssyn för att sedan gå ner i detaljerna, gör det möjligt för människor att förstå var de olika delarna hör hemma i en större kontext. Att göra på detta sätt ökar både tryggheten och känslan av relevans. En nyckel till att förstå det holistiska perspektivet är att använda hjärnans fenomenala förmåga att tolka bilder - The Visual Language of finance. Genom metoden förvandlas ekonomi från komplext och svårt, till enkelt och kul.

Baserat på kognitiva forskningsresultat utmanar The Visual Language of Finance det traditionella sättet att presentera, kommunicera och tillämpa ekonomi. Genom att tillämpa metoden blir ekonomi begripligt för alla medarbetare i företaget.

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar, kontakta oss!