Bokslutsinformation är relevant för många, men så länge man inte kan förstå eller ta sig tid för att förstå den - gör den ingen större nytta.  Ekonomi ska vara begripligt för alla, därför är visualisering en viktig del i vår pedagogik. Enligt Foggs beteendemodell ökar motivationen genom interaktivt lärande. När man tittar på ekonomi får man ofta se tunga Exceldokument över resultat och balansräkningar med siffror längs långa rader. Bisgraf är ett verktyg som på ett enkelt och snabbt sätt kan visualisera hundratusentals bokslut till visuella grafer. 

Är man till exempel aktieägare vill man ju gärna veta om företaget genererar något, eller om man arbetar på ett företag kanske man vill veta hur det går, eller om man är säljare och ska sälja något eller som leverantör veta om företaget är pålitligt. Oavsett vad man söker så kan man i bokslut läsa ut massor om företagets utmaningar och fördelar.

Men hjärnan är inte skapad för att läsa av massa siffor i tunga dokument. Hjärnan är skapad för att läsa bilder! För hjärnan tar det cirka 0,017 sekunder att avkoda en bild. Så varför funkar det så bra att se en bild? Hjärnan har ett bildseende som är fantastiskt, något som vi på Bonanza tagit vara på.

Vi tar den komplexa informationen och presenterar den på ett visuellt sätt. Från siffror till visuella grafer som gör att man både snabbt och enkelt kan läsa ut information från ett bokslut.

Vill du veta mer om hur man kan jobba med ekonomi i visuella grafer, kontakta någon oss!