Tiderna då det gick att sälja IT-system med en demo är förbi. Numera handlar allt om det värde du kan erbjuda. Men för att kunna beskriva det värde du tillför måste du förstå dina kunders affär fullt ut.

Läs mer

Få industrier upplever så hård konkurrens som gummiindustrin. Det betyder att varje beslut som fattas får en direkt påverkan på det ekonomiska resultatet. Effektiva och förfinade processer är ofta det som avgör vilken marknadsposition man lyckas erövra.

Läs mer

Det är viktigt att förstå sina leverantörer när det gäller ekonomi. Att benchmarka och utvärdera leverantörernas finanser är ett sätt att på förhand kunna avläsa deras leveransförmåga. En enda leverantör kan göra en enorm skillnad för hela flödet.

Läs mer

Olika försäkringslösningar ger varierande ekonomiska effekter för en verksamhet. Utmaningen för säljorganisationen är att kommunicera den ekonomiska effekten av dessa lösningar.

Läs mer

I en teknisk miljö, där varje del av hantverket kräver topp-prestationer, är det tufft att engagera hela organisationen i de finansiella frågorna. Det är här som The Visual Language of Finance® hjälper till att fylla luckorna.

Läs mer

Att nå ut till alla delar av en organisation som finns över hela världen är en utmaning. Genom att skapa en förståelse för hur man analyserar och jobbar med kundernas framtida kassaflöden och kopplar detta till en tydlig gemensam process har vi definierat en global standard för företaget.

Läs mer

Perspektiv: Intern och extern ekonomi

Internperspektivet:

Engagera din organisation
 i siffrorna.

Läs mer

Externperspektivet:

Skapa trygghet i ekonomisk kommunikation

Läs mer

BONANZA ERBJUDER

 

En komplett plattform eller fristående delar

 

Kontakta oss