Utmaningen

Affärer på hundratals miljoner kräver en varsam hand både i fråga om utvärdering och finansiering. Oftast börjar det arbetet med bedömningen av kundens ekonomiska situation. Kundens kassaflöde – eller mer exakt framtida kassaflöde – utgör grunden vid bedömningen av dess återbetalningsförmåga.

Lösningen

Att nå ut till alla delar av en organisation som finns över hela världen är en utmaning. Genom att skapa en förståelse för hur man analyserar och jobbar med kundernas framtida kassaflöden och kopplar detta till en tydlig gemensam process har vi definierat en global standard för företaget. Rent tekniskt är lösningen en kombination av en uppdaterad mjukvara för analys och ett program specialanpassat för olika tidszoner.