Utmaningen

Det är viktigt att förstå sina leverantörer när det gäller ekonomi. Att benchmarka och utvärdera leverantörernas finanser är ett sätt att på förhand kunna avläsa deras leveransförmåga. En enda leverantör kan göra en enorm skillnad för hela flödet.

 

Lösningen

The Key to Business Finance är en specialanpassad intensivkurs som på två dagar tar deltagarna från grundläggande affärsekonomi till en djupare förståelse för hur man utvärderar leverantörer. Kursen kombinerar affärsspel och konkreta övningar och innefattar såväl The Visual Language of Finance® som Ericsssons egna verktyg.