Utmaningen

Få industrier upplever så hård konkurrens som gummiindustrin. Det betyder att varje beslut som fattas får en direkt påverkan på det ekonomiska resultatet. Effektiva och förfinade processer är ofta det som avgör vilken marknadsposition man lyckas erövra. Att samla organisationen kring tydligt kommunicerbara mål och fokusområden är helt grundläggande.

 

Lösningen

Ekonomi för icke-ekonomer är en tvådagars-utbildning som beskriver de finansiella grunderna och vad som ligger bakom definition och fokus på specifika KPI:er. Det ekonomiska resultatet är ofta både skälet och den bakomliggande drivkraften när det gäller förändring. Det innebär i sin tur att förändringsarbetet går betydligt enklare om beslutsfattarna förstår ekonomi.

Ekonomi har ett rykte om sig att vara komplext och lite trist, men ändå viktigt. Bonanzas utbildingsplattform som baseras på The Visual Language of Finance® behåller viktigheten men gör ekonomi kul och enkelt.