Ökad kundnöjdhet genom bättre kunddialog

De flesta finansiella institutioner strävar efter att positionera sig som partners åt sina affärskunder. För att kunna äga den positionen måste erbjudandet innehålla betydligt mer än det förväntade om samarbetet inte i slutänden ska handla om pris. Att vara väl förberedd och styra diskussionen mot kundens framtida kassaflöde utgör grunden för att kunna erbjuda ett mervärde. Vad händer om den typen av diskussion även kan föras visuellt?

 

I de flesta länder finns merparten av affärskunderna i segmentet små- och medelstora företag. The Visual Language of Finance® är ett mycket effektivt sätt att kommunicera finansiella lösningar oavsett kundtyp. Diskussioner som leder till ”Det har jag aldrig tänkt på”, är ett tydligt tecken på att man har nått igenom. När mervärdet görs tydligt slipper man diskutera pris.

 

Inom modern bankverksamhet krävs det att man förstår sina kunders affärer, både på kort och lång sikt.