Utmaningen

Tiderna då det gick att sälja IT-system med en demo är förbi. Numera handlar allt om det värde du kan erbjuda. Men för att kunna beskriva det värde du tillför måste du förstå dina kunders affär fullt ut. Det i sin tur förutsätter att du förstår ekonomi och känner dig bekväm med terminologin och språkbruket.

Lösningen

Bonanza Learning Platform bygger på kombinationsinlärning över en längre tid. Virtuella program, e-learning  och lärarledda workshops i kombination med löpande prestationsuppföljning och specifika repetitionstillfällen skapar en kvalitetssäkrad inlärning.