Utmaningen

Olika försäkringslösningar ger varierande ekonomiska effekter för en verksamhet. Utmaningen för säljorganisationen är att kommunicera den ekonomiska effekten av dessa lösningar. För att vara framgångsrik gäller det att förstå kundens affär och hur man kan skapa värde.

Lösningen

The Key to Business Finance är framtagen för passa in i Skandias nuvarande diplomutbildning. Det handlar om att lära sig kommunicera ekonomi oavsett om mottagaren har en finansiell bakgrund eller inte. I slutänden går det ut på att leverera lösningar som bidrar med ett faktiskt värde som gör skillnad för kunden.