Utmaningen

I en teknisk miljö, där varje del av hantverket kräver topp-prestationer, är det tufft att engagera hela organisationen i de finansiella frågorna. Medarbetarna behöver helt enkelt koncentrera sig på sitt expertområde. Samtidigt är det ekonomiska resultatet helt beroende av medarbetarnas engagemang. Så hur får man personalen engagerad i bolagets ekonomi?

Lösningen

En hälsosam organisation börjar med idéer, tydliga målsättningar och policys som implementeras i organisationen genom ett tydligt ledarskap. Oftast är cheferna välutbildade inom ledarskap, försäljning och teknik. Samtidigt är ofta området ”finansiell kommunikation” ofta något som förbises vid de vanliga universitetsutbildningarna. Det är här som The Visual Language of Finance® hjälper till att fylla luckorna genom att göra ekonomi och finansiella resonemang enkla att både förstå och kommunicera.