Från komplexitet till enkelhet

Bonanza avdramatiserar ekonomi – genom The Visual Language of Finance®

Människors kunskap om ekonomi är generellt sett låg. Ekonomisk information tillför därför inte tillräckligt värde för människor utanför ekonomisfären (som säljare, tekniker, chefer och  ledare). Det innebär att många affärskritiska beslut tyvärr fattas på ofullständiga grunder, vilket kan leda till att värdefulla möjligheter går förlorade, eller i värsta fall, att organisationen skadas.

Visualisera

Kognitiva studier visar att visualisering gör inlärning av ny kunskap både enklare, snabbare och mer bestående. I grunden handlar det om hur vår hjärna fungerar, varför en bild säger mer än tusen ord (eller siffror). Att omvandla ekonomi till bilder, öppnar upp och gör den finansiella informationen tillgänglig för fler än ekonomer.

Gamification

Inlärning måste vara engagerande och kul. En dags lärande som slutar med huvudvärk och ångest har troligen inte inlärningsmålen uppfyllts. Gamification är ett beprövat sätt att få människor engagerade. Därför använder vi affärsspel som en självklar del av inlärningen. Det skapar ett personligt ägandeskap av innehållet baserat på egna erfarenheter av framgång och misslyckanden.

Interaktivitet

Om du är ute efter en klassisk föreläsare är Bonanza förmodligen inte för dig. Vi tror på interaktivitet och att skapa egna upplevelser, på egna villkor snarare än att passivt lyssna på någon som berättar. The Visual Language of Finance® bygger alltid på en interaktiv, lättbegriplig och kul upplevelse – oavsett distributionsform.

Ett holistiskt perspektiv

Alla som har läst ekonomi på universitetet vet att det traditionella perspektivet utgår från detaljerna. Vi tror på att göra precis tvärtom – d.v.s. börja med en övergripande helhetssyn för att sedan gå ner i detaljerna. Att förstå var de olika delarna hör hemma i en större kontext ökar både tryggheten och känslan av relevans.

Kommunikation

Alla företag producerar stora mängder ekonomiska rapporter som är tänkta att fungera som stöd och styrdokument i verksamheten. Genom att tillämpa The Visual Language of Finance® hjälper Bonanza till att göra dokumenten begripliga för alla medarbetare i företaget.

Ta några minuter och se filmen här bredvid så förstår du vad vi menar...

BONANZA ERBJUDER

 

En komplett plattform eller fristående delar

 

Kontakta oss