Complete program or stand-alone sessions?

Bonanza logo

Visual Mindset

Virtuell leverans som skapar grundläggande förståelse för ekonomi och lägger grunden för nästa steg.

Facilitated Learning

Skräddarsydda, anpassade och interaktiva workshops som avmystifierar ekonomi och utvecklar förståelsen för affären.

Performance Support

Smartphone-appen som genom push-notiser påminner och säkerställer att kunskaperna inte faller i glömska.

Learning Round-up

Uppfräschning och komplettering av eventuella kunskapsluckor online.

Tools

Digitala verktyg och resurser som gör analys och kommunikation av ekonomisk information enkel och relevant.

VISUAL MINDSET

Förberedande onlinekurs som ger grunderna inom ekonomi.

Oavsett hur bra lärarledd undervisning fungerar, krävs det både förberedelse och fördjupning för att de nya kunskaperna ska få fäste. Dessutom kan man behöva begränsa den lärarledda undervisningen av rena kostnadsskäl. Ofta väljer vi därför att inleda våra utbildningar med en onlinekurs för att deltagarna snabbt, men ändå i sin egen takt, ska kunna bekanta sig med ämnet.

FACILITATED LEARNING

Skräddarsydda utbildningar som avdramatiserar ekonomi och utvecklar deltagarnas finansiella kunskaper.

Även om digitaliseringen har skapat helt nya möjligheter, så är den lärarledda undervisningen fortfarande en viktig grundpelare inom nästan all utbildning. Vår undervisning utgår från The Visual Language Of Finance® – en unik pedagogik som visualiserar hela det ekonomiska språket i lättfattliga grafer och sedan låter deltagarna testa sina kunskaper i affärsspel. Denna metod har genom åren visat sig oöverträffad, helt oberoende av deltagarnas förkunskaper – det är detta vi kallar för Bonanzametoden eller The Bonanza Way.

LEARNING ROUND-UP

Påminnelser online sluter cirkeln och garanterar långsiktiga kunskaper.

Möjligheterna med onlineutbildning är närmast oändliga. Inte minst när det handlar om att repetera och fräscha upp sina kundskaper. Men vi använder även onlineutbildning som ett smidigt och snabbt sätt att komplettera kunskaperna när grunden redan är lagd. Designen av ett utbildningsprogram bygger ofta på en kombination av den ursprungliga målbilden och behov som dyker upp längs vägen.

PERFORMANCE SUPPORT

Appen som förtydligar nyckelområden och ser till att hålla ekonomin i fokus över tid.

Appen Bonanza-IQ (BiQ) är ett oslagbart verktyg när det handlar om att hålla kunskaperna fräscha. Under 6-8 veckor efter avslutad utbildning, får deltagarna via appen pushnotiser ca 2 gånger i veckan med skarpa frågeställningar. BiQ ser till att hålla ekonomin i fokus över tid. Jämfört med uppföljning via e-post, har BiQ visat sig ge en nästan fördubblad svarsfrekvens. BiQ synliggör också snabbt eventuella kunskapsluckor via bl a veckovisa datarapporter.

TOOLS

Våra digitala verktyg underlättar och förenklar arbetet med finansiell information.

Våra verktyg är utvecklade för att göra företagets ekonomi så enkelt som möjligt, så alla kan förstå. Bisgraf presenterar finansiell bokslutsdata i tydliga grafer, direkt från Bisnodes eller Morningstars bokslutsdatabaser, allt för att man snabbt och enkelt ska hitta sina fördelar. Utöver att presentera bokslutsinformation kan man enkelt jämföra en kund eller kanske en konkurrent. Eller varför inte snabbt titta på företagets ekonomiska historik för att se hur det gått över tid?

Oavsett verktyg ger The Visual Language of Finance™ din organisation en ny syn på ekonomi.

BISGRAF

Ett ekonomiskt bokslut är en berättelse om ett företags affär.

Att läsa och förstå bokslutsinformation är ett bra sätt att skapa sig en förståelse kring ett företag, men kan vara krångligt och ta tid. Äntligen är det även möjligt för en rutinerad ekonomiexpert att spara flera timmars arbete på bara en arbetsdag, med bibehållen eller till högre kvalitet. 

Bokslutsinformation är svårt och krångligt att förstå. Det är först nu det är möjligt för den som aldrig tidigare kunnat dra fördelar av att läsa ett bokslut äntligen göra det. I Bisgraf ser man alla siffror i sina rätta sammanhang och sambanden blir tydliga. Aldrig tidigare har bokslutsinformation presenterats på det här sättet.

Mer än bara bokslutsinformation. Utöver att presentera bokslut som alla kan förstå är det enkelt att jämföra företag mot varandra, kanske en kund eller konkurrent. Eller varför inte jämföra flera år för att se företagets historik och förstå hur det gått över tid?

 

 

 

 

BONANZA ERBJUDER

 

En komplett plattform eller fristående delar

 

Kontakta oss